הסרת נקודת חן-חודשיים אחרי
הסרת נקודת חן-חודשיים אחרי
הסרת נגע עורי
הסרת נגע עורי
הסרת שומה בלחי בשיוף
הסרת שומה בלחי בשיוף
חודש לאחר שיוף שומה
חודש לאחר שיוף שומה
הסרת מספר נקודות חן
הסרת מספר נקודות חן
שיוף שומה - לאחר חודש
שיוף שומה - לאחר חודש
הסרת שומה - לאחר שבועיים
הסרת שומה - לאחר שבועיים
השטחת שומה בולטת ללא תפרים
השטחת שומה בולטת ללא תפרים