הסרת נקודת חן-חודשיים אחרי
הסרת נגע עורי
הסרת שומה בלחי בשיוף
חודש לאחר שיוף שומה
הסרת מספר נקודות חן
שיוף שומה - לאחר חודש
הסרת שומה - לאחר שבועיים
השטחת שומה בולטת ללא תפרים
Show More

               :Telephone/WhatsApp       

ליצירת קשר:   

03-5396560 / 052-2111121