הגדלה 350 מ"ל
הגדלה 350 מ"ל
הגדלה 350 מ"ל
הגדלה 350 מ"ל
חודש לאחר הקטנה והרמה
חודש לאחר הקטנה והרמה
חודש לאחר הקטנה והרמה
חודש לאחר הקטנה והרמה
תיקון חזה גברי בשאיבה
תיקון חזה גברי בשאיבה
תיקון חזה גברי בשאיבה
תיקון חזה גברי בשאיבה
הקטנת שתלים והרמה סביב העטרה בלבד
הקטנת שתלים והרמה סביב העטרה בלבד
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
ניתוח הצמדת אוזניים
תיקון תנוך שסוע
תיקון תנוך שסוע